Menu
Sloman 09a
Sloman 03
Header SLOMAN 06 1020x350px SLO
Sloman 08
Sloman 10
Sloman 05 SLO
Sloman 02
Sloman 01
Sloman 04
Sloman 07

»Zlato pravilo« vlaganj v prometno infrastrukturo

Strokovni posvet:
Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu, GZS, 2. oktober 2015.
 

Slovenko Henigman, direktor SLOMAN d.o.o., in ZSI pri GZS.

Vzdrževanje in razvoj prometne infrastrukture Slovenije je ena od najpomembnejših tem v naslednjem obdobju. Investicijska suša, ki se vleče že več kot 5 let, se še ni zaključila. Razen izvedbe posameznih železniških projektov v zadnjem obdobju nimamo veliko pokazati.

Slovenska vlada je že sprejela strategijo razvoja prometne infrastrukture. Na njeni osnovi bi morali kar najhitreje dokončati in sprejeti operativni program, ki bi temeljil na stalnih in enakomernih finančnih virih in program pričeti realizirati.

Slovenko Henigman, direktor GZS - Združenja za svetovalni inženiring


Projekcija planov Ministrstva za infrastrukturo (MzI) na osnovi predloga proračuna 2016 – 2017 kaže -glede na leto 2015 - na znižanje investicij za 283 mio EUR, oziroma na padec investicij za 30%. Če se bo takšno znižanje dejansko zgodilo, bomo v naslednjih dveh letih ponovno dosegli zgodovinski dno investicij v Sloveniji. Ker smo v zadnjih letih spoznali posledice takšne situacije, je nujno ukrepanje.

Predvsem vidimo dve možnosti ukrepanja in sicer z zagotovitvijo namenskih sredstev - infrastrukturnega sklada in s pospešeno investicijsko aktivnostjo DARS, z vlaganji v razvojne projekte in potrebne nadgradnje in obnove preobremenjenih avtocestnih vozišč.

Končno naj se v operativnem programu izdela načrt vlaganj v prometno infrastrukturo, ki bo zagotovil enakomernost z več letnimi drsnimi plani za celotni in za posamezni prometni sektor (predvsem ceste in železnice). Za izdelavo in bdenje nad temi plani je potrebno iz obstoječih struktur na MzI določiti manjši strokovni team strokovnjakov. Operativni del naloge pa je potrebno zaupati svetovalnemu inženiringu z znanjem in izkušnjami.

Zgoraj opisano je »Zlato pravilo« vlaganj v prometno infrastrukturo. Organizirane in gospodarsko razvite države delajo natančno tako kot je opisano in na primeru Avstrije tudi prikazano v članku.

Beri več >>

 

< Arhiv novic

Login or Register