Menu

Nova povezovalna cesta z nadvozom Brezje

Zaključili smo dela na projektu:
Povezovalna cesta z nadvozom Brezje čez železniško progo Ljubljana – Metlika, z navezavo na obstoječ priključek na regionalno cesto R3-646/1444 Cikava – Grosuplje


Grosuplje, 9. november 2018

Projekt zajema povezovalno cesto dolžine 412 m z obojestranskima hodnikoma za pešce in obojestransko kolesarsko stezo (skupna širina ceste 13,9 m), krožno križišče premera 36 m in nadvoz Brezje čez železniško progo, ki je monolitna okvirna konstrukcija, dolžine 45 m s posameznimi razponi med podporami dimenzij od 14 do 16 m, brez dilatacij.

Trajanje projekta od pridobitve Uredbe o DPN dne 3. 12. 2015 do predaje v uporabo dne 9. 11. 2018.

IZVEDENE STORITVE SLOMAN:
Svetovalni inženiring v celotnem obsegu, ki je zajemal naslednje faze del:

- Sodelovanje pri pridobivanju Uredbe DPN, Državni prostorski načrt
- Pridobivanje investicijske dokumentacije: DIIP, PIZ, IP
- Sodelovanje in nadzor pri projektiranju: IP, PGD, PZI, PID
- Nadzor nad izvedbo arheoloških del
- Spremljanje načrtovanja, izvedbe vrtin in projektiranja
- Nadzor nad izvedbo vseh gradbenih, komunalnih del (odpadna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava,
  SN vod, toplovod, TK vod, KKS vod, SVTK, elektrika in plin)
, prometne opreme ter arhitekturne ureditve


FAZE GRADNJE OBJEKTA:

Fotografije: Boris Moškon, BM PromediaOdprtje nove povezovalne ceste in nadvoza Brezje (video) >

 

< Arhiv novic

Login or Register