Menu
Sloman 01
Sloman 10
Sloman 02
Sloman 03
Sloman 09a
Sloman 05 SLO
Sloman 04
Header SLOMAN 06 1020x350px SLO
Sloman 08
Sloman 07

Dejavnosti družbe SLOMAN

STORITVE:

Svetovanje in vodenje projektov ter nadzor na področju prometne infrastrukture

Svetovalni inženiring in nadzor pri okoljskih in vodnogospodarskih projektih

Vodenje aktivnosti strokovnih združenj

Izdelava tehnične in projektne dokumentacije za ceste ter prometno infrastrukturo

Uvajanje tehnologij s področja gradenj in vzdrževanja prometne infrastrukture

Izvedba meritev voznih površin in obcestnega prostora

Izdelava dimenzioniranj voziščnih konstrukcij za ceste, letališča, pristanišča,
  površine mirujočega prometa in drugo.

Izdelava programom preiskav.

Organiziranje priprave tehnične regulative in sistema zagotavljanja ter kontrole kakovosti
  za prometno infrastrukturo.

Organiziranje visoko strokovnih dogodkov, okroglih miz in konferenc

Mednarodni projekti in sodelovanje

Login or Register