Menu
Sloman 03
Sloman 07
Sloman 09a
Sloman 04
Sloman 02
Sloman 08
Sloman 01
Header SLOMAN 06 1020x350px SLO
Sloman 10
Sloman 05 SLO

O nas


Družba Sloman je dinamično podjetje za načrtovanje, svetovanje, inženiring, vodenje projektov, uvajanje novih tehnologij in nadzor na področju prometne infrastrukture v domačem ter mednarodnem okolju. Vključuje se v vse faze investicijskega procesa, od ideje do zaključka del in spremljanja v garancijski dobi.

Strokovnjaki, ki delajo v družbi in zunanji sodelavci imajo na svojih področjih številne, dolgoletne domače in mednarodne izkušnje. Organizacija podjetja je projektna, prilagojena na posamezno nalogo. V primeru večjih projektov se povezujemo z drugimi partnerskimi podjetji in posamezniki. Komuniciramo v slovenščini, nemščini, angleščini, hrvaščini in srbščini.


Predstavitev družbe Sloman [pdf] >>mag. SLOVENKO HENIGMAN


Več kot 22 let službene poti je preživel v DRI (prej DDC). 10 let (1998-2007) je bil vodja sektorja za kakovost, tehnologijo in razvoj in med leti 2007 in 2013 direktor za področje avtocest. V času njegovega vodenja so projekti, ki jih je koordiniral, v vlogi odgovornega nadzornika dokončali preko 150 km avtocest, več 1000m2 stavb in več drugih objektov športne, okoljske in prometne infrastrukture. V zadnjem letu je vodil aktivnosti DRI pri pripravi nacionalnega infrastrukturnega programa - resolucije.

Je pobudnik ustanovitve in predsednik Združenja asfalterjev Slovenije, od leta 1996. V tem času je vodil in organiziral preko 60 različnih domačih in mednarodnih strokovnih srečanj, s skupaj več kot 10.000 udeleženci.
Bil je član tehničnega odbora pri organizaciji evropskega asfalterskega kongresa EAPA in Eurobitume v
Barceloni in na Dunaju.

Je pooblaščeni inženir, revident in presojevalec po FIDIC-u ter član številnih domačih in mednarodnih strokovnih odborov in združenj. Doma in po svetu je objavil več kot 40 strokovnih prispevkov. Od februarja 2014 je direktor
v podjetju Sloman, d.o.o.

CV - dodatek k življenjepisu Slovenko Henigman >>LUKA MATJAŽ
, univ. dipl. inž. v.k.i.


Univerzitetno stopnjo izobrazbe je pridobil na Fakulteti za Gradbeništvo in Geodezijo v Ljubljani, smer vodarstvo in komunalno inženirstvo (v.k.i).

Strokovno službeno pot je začel z delom v CP Ljubljana d.d., kjer je spoznal delo vodje gradbišča. Nadaljeval je na Geološkem zavodu Slovenije kot sodelavec v Geološkem informacijskem centru.

Pri Erste Card, d.o.o. je bil sodelavec za operativna tveganja. Delo v okviru ocenjevanja tveganj je nadgradil v podjetju Insura d.o.o., kjer je deloval kot cenilec škod, na objektih, prevoznih sredstvih, gradbiščih in avtocestah.

V letu 2017 je začel sodelovati s podjetjem Sloman, kjer je kot strokovni sodelavec redno zaposlen od aprila 2018. Področja delovanja so:
• nadzor nad izvedbo del na prometni in vodni infrastrukturi,
• izdelava izvedbenih načrtov,
• priprava analiz pri vodarskih projektih,
• sodelovanje pri pripravi strokovnih mnenj in pri organizaciji strokovnih srečanj.

.

Login or Register