O nas

Reference

Zadnji projekti

Nadzor

Nadzor nad gradnjo pri sanaciji po ujmi

Nadzor pri gradnji protipoplavnega zidu

Izvedba poskusnih polj

Nadzor nad gradnjo nadvoza Brezje pri Grosupljem

Zadnji projekti

Projektiranje

Projektiranje skladiščnih površin

Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij

Izvedbeni načrt za pločnik

Zadnji projekti

Strokovne naloge

Izdelava študije o prometni infrastrukturi v Podonavski regiji - Ceste

Izdelava študije o prometni infrastrukturi v Podonavski regiji - Železnice

Priprava programa uvedbe novih pristopov na področju preverjanj in vgrajevanja asfaltnih zmesi na avtocestah in hitrih cestah

Analiza smiselnosti uporabe enotnih voznih površin na vseh pasovih

Zadnji projekti

Vodenje strokovnih združenj

Združenje asfalterjev Slovenije

Združenje za svetovalni inženiring

Akademija gradbenih investicij

FIDIC praktična šola

Zadnji projekti

Mednarodni projekti

Evropska komisija

AD Sremput Ruma

J. Rettenmeier & Söhne

CCI France International

Zadnji projekti

Inovacije (samostojne in v okviru združenj)

Razvoj in vpeljava Zlatega investicijskega pravila v slovensko investicijsko prakso

Strateški svet za investicije in gradbeništvo (SSIG)

Akademija gradbenih investicij

Uporaba cementnega betona na pasovih za počasni promet na avtocestah

Dopolnilo PTP – reševanje vijačnih prehodov z žlebičenjem

FIDIC praktična šola

Kolokvij o asfaltih, bitumnih in voziščih