Storitve

Naše storitve

Nadzor

Prometna infrastruktura (ceste, železnice, pristanišča, letališča)

Komunalna infrastruktura

Vodna in vodnogospodarska infrastruktura

Objekti visokih gradenj (javne zgradbe in zasebni objekti)

Projektiranje

IDZ, IDP, IZN

DGD, PZI, PID

Dimenzioniranje najzahtevnejših voziščnih konstrukcij (asfalt, beton, ...)

Revizije in recenzije

Strokovne naloge

Tržne in finančne analize

Obravnava zahtevkov zaradi spremenjenih cen

Investicijska dokumentacija

Študije in elaborati

Ekspertna mnenja

Vodenje strokovnih združenj

 

Organizacijske in poslovne aktivnosti

Razvoj

Izvedba visoko strokovnih dogodkov

Mednarodno sodelovanje

Več informacij

Za Sloman in naše naročnike (Združenje Asfalterjev Slovenije, Združenje za svetovalni inženiring pri GZS, Ministrstvo za infrastrukturo, … ), smo organizirali več kot 200 strokovnih prireditev z več kot 20.000 udeleženci, od tega 2000 gostov iz tujine.

Vodimo Akademijo Gradbenih investicij (AGI) na GZS, organiziramo kolokvij o asfaltih in bitumnih ter organiziramo ostale aktivnosti združenj, ki jih vodimo.

Na omenjenih konferencah je bilo predstavljenih preko 1000 referatov, od tega 200 iz tujine. Na osnovi našega dela je bilo pripravljenih preko 1000 biltenov in strokovnih gradiv.

Mednarodni projekti

Svetovanje pri nabavi moderne tehnološke opreme (asfaltni obrati, laboratoriji, mehanizacija,...)

Optimizacija organizacije podjetij

Digitalizacija

Inovacije

 

Tehnološke inovacije

Nadgradnje poslovnih procesov

Coaching